Tìm kiếm văn bản

Kế hoạch phòng cháy chữa cháy

Kế hoạch phòng cháy chữa cháy

Số kí hiệu Kế hoạch
Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/09/2018
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI
TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHÚ

Số: 04A/KH-MNTP-PCSPC&CCS14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

Tân Phú, ngày 04 tháng 09 năm 2018

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Quốc Oai
 
 

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội và Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trường mầm non Tân Phú huyện Quốc Oai, phòng Cảnh sát PC&CC số 14 và trường mầm non Tân Phú huyện Quốc Oai thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  1. Triển khai, phổ biến chương trình PCCC đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên.
2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường mầm non Tân Phú huyện Quốc Oai.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động ngoại khoá về PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại trường học theo đúng quy định của pháp luật. Tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
4. Phối hợp, trao đổi thông tin nhằm thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy giữa Phòng Cảnh sát PC&CC số 14 và trường mầm non Tân Phú huyện Quốc Oai trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC đối với chức năng, nhiệm vụ.
II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Duy trì định kỳ tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn về PCCC tại trường.
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Tân Phú, Ban giám hiệu nhà trường, ban chỉ huy PCCC, đội trưởng Đội PCCC cơ sở nhà trường.
2. Thường xuyên phối hợp kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trường.
3. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của 2 đơn vị để hỗ trợ lẫn nhau trong công tác tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và công tác nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của Phòng Cảnh sát PC&CC số 14.
4. Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định.
5. Tổ chức giao lưu thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần và sự phối hợp giữa 2 đơn vị.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Phòng Cảnh sát PC&CC số 14.
- Thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất về PCCC đối với nhà trường theo quy định của pháp luật và thực hiện điều tra theo chuyên đề, chuyên ngành, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Cảnh sát PC&CC số 14 thành phố Hà Nội, UBND huyện Quốc Oai và theo đề nghị của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai.
- Hướng dẫn nhà trường củng cố, bổ sung hồ sơ quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy, ban hành các quyết định thành lập đội PCCC, nội quy phòng cháy chữa cháy, ban hành các quyết định thành lập đội PCCC, nội quy phòng cháy chữa cháy phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo theo đúng quy định. Hướng dẫn,đôn đốc và kiểm tra việc xây dựng, chỉnh lý và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại nhà trường theo đúng quy định.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC, bồi dưỡng , huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Phối hợp với nhà trường xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ  về phòng cháy chữa cháy phù hợp với chương trình theo quy định Bộ GD&ĐT.
- Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy việc chấp hành các quy định về phòng cháy và chữa cháy của đơn vị.
2. Nhà trường:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động ngoại khoá về PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường theo đúng quy định của pháp luật. Tham gia xây dựng phòng cháy chữa cháy, có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường quản lý.
- Thực hiện chế độ tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại trường theo luật định. Tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, nơi chứa, lưu giữ nhiều tài liệu, trang thiết bị phục vụ nhà trường.
- Phối hợp với phòng Cảnh sát PC&CC số 14 xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC phù hợp với nội dung chương trình theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của phòng Cảnh sát PC&CC số 14.
- Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về sự thay đổi của nhà trường đến công tác phòng cháy và chữa cháy với Phòng Cảnh sát PC&CC số 14.
- Phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC số 14 tổ chức giao lưu thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ giữa 2 đơn vị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao bà Nguyễn Thị Thu – Phó hiệu trưởng trường mầm non Tân Phú, Đôi tổng hợp – Phòng Cảnh sát PC&CC số 14 là đầu mối liên hệ của 2 bên, tổng hợp số liệu, Giao Đội tổng hợp, đội hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC – Phòng Cảnh sát PC&CC số 14 phối hợp với bà Nguyễn Thị Thu trường mầm non Tân Phú tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
2. Trường mầm non Tân Phú và Phòng Cảnh sát PC&CC số 14 triển khai kế hoạch này để thực hiện.
 
TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHÚ
HIỆU TRƯỞNGLưu Thị Yên
PHÒNG CS PC&CC SỐ 14
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)


Đại tá Chu Văn Vàng
Nơi nhận:
  - Phòng CS PC&CC S14(Đ1);
  - Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai;
  - Lưu: VT.
 


 

 File đính kèm

Cơ quan ban hành
Video
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay136
  • Tháng hiện tại11,095
  • Tổng lượt truy cập1,260,018
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây