BAÓ CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

Thứ năm - 23/05/2019 21:51
BAÓ CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019
 
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHÚ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
                        
Số:      /BC-MNTP Tân Phú, ngày  20  tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn  số 01/GD&ĐT- GDMN ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019;
Căn cứ kết quả đã đạt được, Trường Mầm non Tân Phú báo cáo kết quả thực hiện nhiệm năm học 2018- 2019 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi:
 Nhà trường có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.
 Phong trào nhà trường đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.
 Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình ổn định tâm huyết trách nhiệm có năng lực trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100% và trên chuẩn đạt 56.3%. Có nhiều chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, nhân viên đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giáo viên yên tâm công tác và không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhận thức của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, phụ huynh luôn tin tưởng ủng hộ tích cực nhà trường góp phần đưa phong trào giáo dục Mầm non của địa phương ngày càng phát rriển.
Công tác quản lý chỉ đạo ngày càng có hiệu quả, có uy tín với phụ huynh.
2. Khó khăn:
Kinh tế của phụ huynh còn khó khăn chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, mức thu nhập thấp nên việc đóng góp cho các cháu còn chậm.
Giáo viên mới còn chưa có kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế về chuyên môn, giáo viên nghỉ thai sản nhiều.
Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên nhà trường xây dựng những mục tiêu phấn đấu xây dựng kế hoạch trong năm học 2018- 2019.

II.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
1. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
          Ngay từ đầu năm học nhà trường đã triển khai và phát động toàn trường hưởng ứng cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập, thảo luận các văn bản, tìm ra những điểm mạnh để phát  huy và đề ra biện pháp khắc phục đểm yếu.
Thc hin nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cc" thành các hot đng thường xuyên trong các cơ s GDMN; thi đua và phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc trường đảm việc nhà”.
100% cán bộ giáo viên tích cực  học tập sáng tạo. Nêu cao vai trò đạo đức nhà giáo và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đoàn kết, gương mẫu, nhiệt tình trong công việc được giao. Biết tận dụng phế liệu làm đồ dùng dạy học sáng  tạo  có hiệu quả như: cô giáo Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Ngoan, Lê Thị Lan, Đỗ Thị Ngọc Hà, Hoàng Thị Thủy, Hoàng Thị Xoa,  Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Huệ....
Nhà trường  tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập  nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong dạy và học;
100% cán bộ giáo viên ký cam kết với nhà trường thực hiện đánh giá chất lượng trẻ đúng thực chất, không vi phạm đạo đức nhà giáo.
Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách làm việc đẹp. Tăng cường tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Duy trì trường xếp loại tốt về xây dụng trường học thân thiện học sinh tích cực và xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, đối với trẻ và đối với phụ huynh.
Xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, không để xảy ra đơn thư trong nhà trường. Thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống các hiện tượng tiêu cực bè phái trong nhà trường.
Luôn đoàn kết gương mẫu, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
Xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong trường, ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong trường, trong lớp, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ.
Nhà trường đạt trường  tiên tiến TDTT cấp huyện và công nhận cơ quan văn hóa.
2. Quy mô nhóm, lớp, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp.
          Tổng số nhóm, lớp: 15 lớp. Tổng số trẻ đến trường: 403 trẻ.
          Trong đó:
+ Nhà trẻ: số nhóm 3 lớp, số cháu 50/115  đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm học và so với cháu trong độ tuổi xã hội đạt 43,4 %.
+Mẫu giáo: 12 lớp, số cháu 353/397 cháu, đạt  tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm học và so với cháu trong độ tuổi xã hội đạt tỷ lệ 89 %.
Số lớp mẫu giáo 5 tuổi 4 lớp, là 125 cháu.đạt tỷ lệ 100%.
- 100% trẻ đến trường học 2 buổi/ngày.
Nhà trường đã được đầu tư cơ sở vật chất xây dựng Trường Mầm Non Tân Phú mới với diện tích 15.515 m2 và dự toán kinh phí xây dựng trường là 28 tỉ đồng.
3. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập của xã. Ra quyết định thành lập ban phổ cập của trường. Thành lập tổ điều tra đến từng gia đình ở xã cập nhật đầy đủ các thông tin hoàn thành đúng kế hoạch, tuyên truyền sâu, rộng cho phụ huynh, huy động số trẻ ở các độ tuổi ra lớp theo yêu cầu của ngành học.
Triển khai thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của địa phương theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Công tác điều tra, thực hiện hồ sơ phổ cập, triển khai cập nhật số liệu thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý: kịp thời, chính xác và đầy đủ.
Nhà trường đánh giá Đạt đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai  kiểm tra phê duyệt.
4. Chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục trẻ.
4.1 Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.
Nhà trường luôn quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tới từng cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ  trong công tác đảm bảo an toàn  tuyệt đối cho trẻ mọi lúc mọi nơi.
Nhà trường  đã xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN trong năm học nhà trường không xảy ra vụ tai nạn thương tích nào cho trẻ.
Hàng tuần, tháng thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại các nhóm lớp.
Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp tại các nhóm lớp hành lang, sân trường thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ các cây cối được cắt tỉa gọn gàng tạo cảnh quan môi trường  xanh sạch đẹp.
100% giáo viên đã lồng ghép các bài hát dân ca, trò chơi dân gian, tổ cức các hoạt động ngoại khóa cho trẻ như thăm quan di tích lịch sử của địa phương  vào các hoạt động học tập, vui chơi của trẻ nhằm mục đích giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
Xây dựng mối quan hệ  thân thiện giữa cô và trẻ, với phụ huynh như:  Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ của địa phương thu hút được sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể và phụ huynh.
Nhà trường đạt Giải Ba trong Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp Thành phố.
4.2.  Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe
* Công tác nuôi dưỡng:
Tổng số nhóm, lớp bán trú: 15 lớp, đạt tỷ lệ 100%.
Tổng số cháu bán trú: 403 cháu, đạt tỷ lệ 100% .
Trong đó:
+ Nhà trẻ:  Số nhóm: 3 lớp , số cháu bán trú tại trường: 50/50 cháu, đạt tỷ lệ: 100 % so với trẻ ra lớp.
+ Mẫu giáo: Số lớp: 12 lớp, số cháu bán trú tại trường: 353/353 cháu, đạt tỷ lệ: 100 % so với trẻ ra lớp.  
Số lớp 5 tuổi: 04 lớp, số trẻ 5 tuổi được ăn tại trường: 125 cháu đạt tỷ lệ: 100%.
Mức ăn của trẻ: 13.000đ/trẻ/ngày.  Tỷ lệ Kcalo đạt được: 600-700Kcalo.
Thực hiện nghiêm túc thực đơn được xây dựng theo mùa và phù hợp với các loại thực phẩm có sẵn ở địa phương. Năm học 2018-2019 không có tình trạng ngộ độc xảy ra trong nhà trường. Đảm bảo định lượng ăn, không vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.
*  Việc kiểm tra khám sức khoẻ và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng.
 100% trẻ được chăm sóc sức khoẻ ở mọi lúc, mọi nơi cả về thể chất và tinh thần. Nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã Tân Phú tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ 2 lần/năm vào tháng 11/2018 và tháng 4/2019.
100% trẻ được cân đo và theo dõi đánh giá trên biểu đồ và sổ sức khoẻ theo đúng hướng dẫn.
Tổng số trẻ: 403 cháu.
+ Nhà trẻ: Tổng số trẻ được cân đo: 50/50 cháu
Trẻ phát triển bình thường:  48/50 cháu = 96%
Trẻ suy DD thể nhẹ cân:       0 cháu  =  0%
Trẻ phát triển bình thường: 50/50 cháu = 100%
Trẻ suy DD thể thấp còi:       02/50 cháu  =  4%
+ Mẫu giáo: Tổng số trẻ được cân đo:  353/353 cháu
Trẻ phát triển bình thường:   348 cháu  = 98.5%
Trẻ suy DD thể nhẹ cân:         5 cháu  =  1,4%
Trẻ phát triển bình thường: 340 cháu = 96,3%
Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: 13 cháu = 3,6%
Trẻ béo phì:                                      0 cháu
Trẻ mắc các bệnh khác:
+Nhà trẻ:
Trẻ mắc bệnh răng hàm mặt:    4/50 cháu = 8%
Trẻ mắc bệnh tai mũi họng:     30/50 cháu = 60%
Các bệnh khác:                         0
+Mẫu giáo:
Trẻ mắc bệnh răng hàm mặt:  197/353 cháu = 55,8 %
Trẻ mắc bệnh tai mũi  họng:  131/353 cháu    = 37,1 %
Các bệnh khác:                       0 = 0%
* Các biện pháp làm tốt công tác nuôi dưỡng:
Thực hiện nghiêm túc thực đơn được xây dựng theo mùa và phù hợp với các loại thực phẩm có sẵn tại địa phương.
Năm học 2018- 2019 không có tình trạng ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
Đảm bảo định lượng ăn, không vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.
Hàng ngày ghi rõ tài chính công khai.
Ký giao nhận thực phẩm giữa người giao thực phẩm, người trực tiếp nấu, kế toán, giáo viên và đại diện ban giám hiệu thực hiện nghiêm túc.
Thực hiện ký cam kết hợp đồng thực phẩm sạch với người cung cấp thực phẩm. Chế biến thực phẩm đúng qui trình theo thực đơn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày nghiêm túc, đúng quy định.
Thực hiện xây dựng mô hình vườn rau sạch tại nhà trường, cung cấp một số thực phẩm cho trẻ: Su hào, cà rốt, cải bắp, rau dền, rau mùng tơi….
* Năm học 2018- 2019 không có trường hợp tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường.
*Nhà trường triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Phối hợp với trạm  Y tế xã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ em  thường xuyên định kỳ họp giao ban với trạm y tế để có kế hoạch cụ thể đối với công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, định kỳ tổng vệ sinh toàn trường, phun thuốc phòng chống muỗi và các dịch bệnh khác.
4.3 Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.
Số lớp thực hiện chương trình GDMN: 15 lớp
Số giáo viên thực hiện chương trình GDMN: 32 giáo viên.
Số trẻ được học chương trình GDMN: 403 trẻ
100% giáo viên nắm chắc nội dung, phương pháp của chương trình GDMN. Biết vận dụng các phương pháp linh hoạt, tích hợp các nội dung hài hòa, hợp lý tạo cho trẻ tham gia hoạt động tích cực và sáng tạo, phù hợp với từng chủ đề,  từng độ tuổi và tình hình thực tế của địa phương. Giúp trẻ lĩnh hội kiến thức nhẹ nhàng, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển các khả năng tâm sinh  lý tốt như  tư duy, tưởng tượng….  
Triển khai và thực hiện Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi, 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn theo từng chủ đề và từng lĩnh vực. 
Giáo viên tích cực nghiên cứu, học hỏi  và biết  sử dụng bộ chuẩn trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả, trẻ em 5 tuổi được theo dõi sát sao hơn, đánh giá đúng thực chất hơn trước.
Nhà trường đã tổ chức tập huấn, tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên giúp giáo viên nắm chắc  nội dung, phương pháp hình thức tổ chức tốt các hoạt động và sử dụng bộ chuẩn trẻ 5 tuổi.
Ngay từ đầu năm học nhà trường đã được cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động dạy và học của cô, của trẻ theo Thông tư 02/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT tổng số có 15/15 nhóm lớp có đủ đồ dùng theo quy định.
100% giáo viên thực hiện làm đồ dùng đồ chơi tự tạo tại các nhóm lớp.
* Việc xây dựng môi trường học tập trong và ngoài nhóm lớp:
Môi trường học tập là một phần không thể thiếu được trong hoạt động của trẻ nhằm giúp trẻ hoạt động và ôn luyện. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập như sau:
Bồi dưỡng cho giáo viên nắm vững những nguyên tắc khi xây dựng môi trường cụ thể:
- Môi trường phải đảm bảo an toàn về thể chất, tâm lý của trẻ, đảm bảo vệ sinh các thiết bị đồ dùng đồ chơi được bảo quản giữ gìn sạch sẽ tạo cảm giác an toàn và hấp dẫn cho trẻ.
- Hàng ngày giáo viên vệ sinh trong và ngoài lớp luôn sạch sẽ đảm bảo cho trẻ có môi trường học tập hoạt động góc cũng như hoạt động vui chơi ngoài trời tốt nhất.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; công tác phòng, ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trong chương trình giáo dục mẫu giáo 5 tuổi.
* Công tác chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện tốt nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục ATGT được dạy lồng ghép phù hợp trong các nội dung chăm sóc giáo dục trẻ trong Trường Mầm Non Tân phú.
- Chỉ đạo các lớp thực hiện chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường, lồng ghép trong các cuộc họp, chuyên môn, hội đồng nhà trường. Giáo viên chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ, đẹp để dạy trẻ làm quen với môi trường xung quanh và bảo vệ môi trường, biết tận dụng các phế liệu làm đồ dùng dạy học, biết lồng ghép linh hoạt để tiết dạy có hiệu quả cao. Rèn cho trẻ thói quen văn minh, có ý thức tham gia bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, không ngắt lá, bẻ cành ở mọi lúc, mọi nơi.
- 100% các lớp tổ chức giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động ngoại khóa và ngoài trời.
- Tổ chức lồng ghép các hoạt động giáo dục an toàn giao thông vào các nội dung hoạt động học trong ngày, hoạt động vui chơi. Tạo điều kiện cho trẻ hoạt động, tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức sơ đẳng giúp trẻ phát triển toàn diện. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông và bảo vệ môi trường vào chương trình tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường sử dụng năng lượng tiết kiệm hợp lý nguồn năng lượng.
- Bổ sung mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ đồ dùng dạy học của cô và trẻ theo thông tư 02 để đáp ứng yêu cầu của trẻ trong việc chăm sóc giáo dục.
Nhà trường đã thực hiện tốt các chuyên đề theo đúng kế hoạch đề ra. Nhà trường đã cử cán bộ giáo viên nhân viên đi tiếp thu những chuyên đề do Sở Giáo dục, Phòng giáo dục tổ chức và về triển khai đến 100% cán bộ giáo viên  nhân viên. Các chuyên đề trọng tâm trong năm như: phát triển ngôn ngữ ,PT vận động, LQVT, GD Âm nhạc, kỹ năng tự phục vụ. Cụ thể: đ/c tham gia các chuyên đề nhà trường tổ chức thực hiện, 100% các nhóm lớp được tham gia chuyên đề, 32 đ/c đi tiếp thu chuyên đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo mở, số chuyên đề nhà trường đã thực hiện được là 6 chuyên đề:
+ Chuyên đề: Phát triển ngôn ngữ
+ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
+ Khám phá khoa học ,LQVT, Tạo hình,GDAN....
- Cán bộ, giáo viên tích cực thăm quan, học tập xây dựng môi trường, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ và công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng, ở các trường bạn.
- Trang trí làm đồ dùng đồ chơi tạo môi trường cho trẻ trong lớp học.
- Tạo môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, an toàn lành mạnh, xây dựng các mối quan hệ ứng xử với mọi người xung quanh.
- Giáo viên làm đồ dùng dạy học sáng tạo cho các chuyên đề phát triển ngôn ngữ ở các độ tuổi tại các nhóm lớp.
- Nhà trường tham mưu mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị chăm sóc giáo dục .
- Nhà trường tổ chức chuyên đề phát triển phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non để 100% các nhóm lớp được tham gia chuyên đề (Chuyên đề LQVVH ,LQVCC,...) và tham dự Hội thi “ Giai điệu tuổi hồng ” cấp cụm.
* Thực hiện tốt  chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” :
- Thực hiện khảo sát thực trạng của nhà trường và xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
-  Tạo môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, an toàn lành mạnh, xây dựng các mối quan hệ ứng xử với mọi người xung quanh.
 - Giáo viên cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, trang trí các góc mở tạo môi trường cho trẻ hoạt động trong lớp học.
- Tổ chức các chuyên đề 100% các nhóm lớp được tham gia: "Xây dựng môi trường  giáo dục và tổ chức hoạt động tạo hình lấy trẻ làm trung tâm”, "Xây dựng môi trường hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm", các độ tuổi.
* Việc triển khai nhân rộng chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non”:
- Giáo viên tích cực thăm quan, học tập xây dựng môi trường, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ ở các trường bạn.
- Trang trí làm đồ dùng đồ chơi tạo môi trường cho trẻ trong lớp học.
- Tạo môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, an toàn lành mạnh, xây dựng các mối quan hệ ứng xử với mọi người xung quanh.
- Nhà trường tổ chức chuyên đề phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non để 100%  các nhóm lớp được tham gia chuyên đề (Chuyên đề Giao lưu các trò chơi vận động,...)  và tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp cụm.
4.4. Các hội thi đã triển khai thực hiện trong nhà trường.
Trong năm học nhà trường đã tham gia và tổ chức thành công một số các Hội thi của cô và của trẻ.
* Hội thi “Giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp trường:
- Thời gian tổ chức:  Tháng 11/2018.
- Hình thức tổ chức: Thi lý thuyết và thi thực hành.
- Số lượng giáo viên, nhân viên tham gia: giáo viên 24/32 đ/c, nhân viên 08/09 đ/c.
- Kết quả đạt được:
Đối với giáo viên: Tổng số có 24/32 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, đạt 75%. Cụ thể: 04 giáo viên đạt giải nhất, 04 giáo viên đạt giải nhì, 02 giáo viên đạt giải ba, 05 giáo viên đạt giải khuyến khích.
Đối với nhân viên: Tổng số 8/9 nhân viên đạt giải nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường. Cụ thể: 01 nhân viên được giải nhất, 01 nhân viên đạt giải nhì, 01 nhân viên đạt giải ba, 02 nhân viên đạt giải khuyến khích.
* Hội thi “Giáo viên dạy giỏi chuyên đề” cấp huyện.
- Thời gian tham dự: tháng 01/2019.
- Số lượng giáo viên tham gia: 6 giáo viên.
- Kết quả đạt được:
+ Giáo viên được nhận giấy khen đạt “Giáo viên dạy giỏi chuyên đề” cấp huyện năm học 2018-2019: 02 giáo viên.(đ/c Lê Thị Lan, đ/c Nguyễn Thị Huệ và đạt giải 3 trong hội thi GVG)
* Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp cụm.
- Thời gian tổ chức: Tháng 10/2018.
- Hình thức tổ chức: Tổ chức thi các phần thi hát và múa phụ họa.
- Số lượng trẻ  tham gia:  20 học sinh lớp 5 tuổi.
- Kết quả đạt được: 01 giải ba.
* Hội thi “Thể dục thể thao ngành giáo dục” cấp huyện
- Thời gian tham dự: Tháng 3/2019.
- Số lượng CBGVNV tham gia: 12 đồng chí
- Kết quả đạt được: Đạt giải khuyến khích.
* Đánh giá kết quả qua việc thực hiện các Hội thi.
Qua hội thi  “Giai điệu tuổi hồng” của trẻ giúp cho trẻ phát triển toàn diện về thẩm mỹ và tình cảm    quan hệ xã hội được nâng cao.
          Qua hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường, cấp Huyện, nhà trường đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng giáo viên, nhân viên. Các đồng chí giáo viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Qua đó nhà trường cũng tìm ra được những đồng chí giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi để bồi dưỡng tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp Huyện.
5. Công tác tự đánh giá chất lượng trường mầm non:
- Công tác tự đánh giá được triển khai và thực hiện tốt và đạt hiệu quả, nhà trường thành lập hội đồng tự đánh giá với đầy đủ các thành phần theo quy định, phân công cụ thể cho từng thành viên, theo chức năng, năng lực của mỗi người, các thông tin minh chứng thu thập cho từng tiêu chí một cách cụ thể và khoa học. Các quy trình hoạt động của nhà trường được bán sát kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, dưới sự chỉ đạo của chi bộ đảng để công tác tự đánh giá chất lượng đạt hiệu quả cao.
- Nhà trường có đầy đủ hồ sơ, sổ sách và lưu trữ đầy đủ theo quy định. Công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất đồ dùng trang thiết bị dạy học của cô và trẻ có đủ theo yêu cầu.
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, công tác tài chính được thực hiện theo đúng chế độ hiện hành, các tiêu chí phải căn cứ vào điều lệ trường mầm non.
- Tiếp tục duy trì kết quả trường “ Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ I,  giai đoạn  5 năm. Phấn đấu đạt cấp độ II.
- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo công tác tự đánh giá chất lượng mầm non theo quy định.
6. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
6.1.  Cơ sở vật chất:               
Tổng số phòng học: 15 phòng. Trong đó: kiên cố 15 phòng.
Khối hành chính quản trị: 06 phòng.
Khối phòng phục vụ học tập: 3
Bếp ăn: 01 phòng.
Phòng hội trường: 01
Phòng học thừa (thiếu) so với quy định: 0
6.2. Trang thiết bị dạy học:
Trang thiết bị dạy học được theo dõi trên sổ theo dõi của nhà trường và sổ theo dõi tại các nhóm lớp. CB, GV, NV chịu trách nhiệm và bảo quản các đồ dùng trang thiết bị được giao.
Trong năm học, nhà trường đã được nhận trang thiết bị đồ dùng dạy học cho các nhóm lớp theo chương trình trường đạt chuẩn Quốc gia.
Nhà trường thực hiện tốt và duy trì bảo dưỡng bồn hoa, cây cảnh, vườn rau, khu không gian sáng tạo, vui chơi với cát và nước, chợ quê.
7. Công tác phát triển đội ngũ.
- Tổng số CBGVNV: 49 đ/c gồm Biên chế 32 đ/c, Hợp đồng huyện 17 đ/c.
Trong tổng số:
+ Cán bộ quản lý: 03 đ/c. Biên chế: 03 đ/c.
+ Giáo viên: 32 đ/c. Biên chế 26 đ/c, Hợp đồng huyện: 06 đ/c.
+ Nhân viên nuôi dưỡng: 09 đ/c. Hợp đồng huyện trong chỉ tiêu biên chế: 09đ/c.
+ Nhân viên bảo vệ: 02 đ/c. Hợp đồng theo NĐ 68/NĐ-CP : 02 đ/c.
+ Nhân viên hành chính : 03 đ/c . Biên chế : 03 đ/c.
- Tỷ lệ giáo viên/nhóm lớp: 2. (Thiếu 06 giáo viên biên chế)
- Trình độ chuyên môn:
+ Đại học: CBQL 03/03 đ/c (đạt 100%); giáo viên 22/32 đ/c (đạt 68,7%); nhân viên 01/14 đ/c (đạt 7,1%).
+ Cao đẳng: Nhân viên 02/14 đ/c (đạt 14.3%).
+ Trung cấp: Giáo viên 10/32 đ/c (đạt 31,25%), nhân viên 09/14 đ/c (đạt 64.3%).
- Trình độ tin học:
+ CBQL:  03/03 đ/c đạt 100%.
+ Giáo viên: 29/32 đ/c đạt 90.6%.
+ Nhân viên: 3/14 đ/c đạt 21.4%
- Trình độ ngoại ngữ:
+ CBQL:  03/03 đ/c đạt 100%.
+ Giáo viên: 26/32 đ/c đạt 81.25%.
+ Nhân viên: 2/14 đ/c đạt 14.3%
- Trình độ trung cấp lý luận chính trị
+ CBQL:  03/03 đ/c đạt 100%.
+ Giáo viên: 2/32 đ/c đạt 6.3%.
- Trình độ quản lý giáo dục
+ CBQL:  03/03 đ/c đạt 100%.
+ Giáo viên: 01/32 đ/c đạt 3,1%.
* Về công tác bồi dưỡng đội ngũ và thực hiện chế độ chính sách:
- Nhà trường thường xuyên động viên cán bộ giáo viên nhân viên đi tham gia học các lớp chuyên đề, chuyên ngành và nâng cao trình độ.
Nhà trường đã thực hiện tốt các chuyên đề theo đúng kế hoạch đề ra. Nhà trường đã cử cán bộ giáo viên nhân viên đi tiếp thu những chuyên đề do Sở Giáo dục, Phòng giáo dục tổ chức và về triển khai đến 100% cán bộ giáo viên  nhân viên. Các chuyên đề trọng tâm trong năm như: Phát triển ngôn ngữ ,xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, phát triển vận động, LQVT, giáo dục âm nhạc, kỹ năng tự phục vụ,...
Thực hiện bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non: 25 đ/c, đạt 71.4%.
Thực hiện bồi dưỡng theo thường xuyên: 35 đ/c, đạt tỷ lệ 100%.
Kết quả: Nhà trường đảm bảo về mọi chính sách đối với đội ngũ CBGVNV theo đúng quy định của Nhà nước.
* Về Công tác Đảng và đoàn thể:   
  + Công tác Đảng:  Chi bộ có 20 đảng viên chiếm tỷ lệ 40.8%  và sinh hoạt chi bộ riêng 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Kết nạp được 01 đồng chí đảng viên.
Công đoàn nhà trường có 49 đ/c. Công đoàn hoạt động có nề nếp là động lực thúc đẩy phong trào thi đua của trường. Luôn chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên như ốm đau, rủi ro và các ngày lễ tết (20/10, 20/11, tết, ngày 8/3,...)
Đoàn thanh niên có 23 đ/c hoạt động tốt là mũi nhọn xung kích trong các hoạt động của nhà trường.   
Các tổ chức trong nhà trường đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của nhà trường  thường xuyên phối kết hợp với nhà trường làm tốt các nhiệm vụ đề ra, xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
* Những mặt còn tồn tại về đội ngũ:
 + Việc thực hiện chương trình GDMN cũng như đổi mới phương pháp dạy học ở một số giáo viên còn hạn chế đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ mới ra trường kinh nghiệm, kỹ năng chưa có nhiều.
+ Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy đôi khi chưa được thực hiện một cách thường xuyên.
+ Công tác bồi dưỡng đội ngũ còn gặp khó khăn trong việc hỗ trợ kinh phí.
+ Hoạt động của tổ chuyên môn còn chưa được thường xuyên đúng quy định.
+ Công tác quản lý, chỉ đạo: Đôi lúc còn nể nang trong công việc.
8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.
Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Các quyết định, hướng dẫn về thu và sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Thực hiện theo nhiệm vụ năm học hàng tháng nhà trường thực hiện nghiêm túc theo lịch kiểm tra nội bộ, kết quả như sau:
+ Kiểm tra toàn diện: 10 đ/c. Xếp loại tốt: 07 đ/c, khá: 03 đ/c, đạt yêu cầu: 0 đ/c.
+ Kiểm tra chuyên đề: 8 đ/c. Xếp loại tốt: 8 đ/c, khá: 0 đ/c, đạt yêu cầu: 0 đ/c.
+ Kiểm tra chuyên môn: 168 tiết. Xếp loại tốt: 48, khá: 118, đạt yêu cầu: 3.
Trong năm học, nhà trường không vi phạm quy định về thu chi, không có đơn thư khiếu nại.
Quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, cải tiến công tác thi đua lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục.
Triển khai cho 49/49 đ/c cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết dân chủ.
Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo tập thể cán bộ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt thường xuyên  sát với kế hoạch chỉ đạo chung của nhà trường.
Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng vê chuyên môn nghiệp vụ, phân công trách nhiệm từng nội dung công việc phụ trách của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thường xuyên theo dõi, đôn dốc kiểm tra đánh giá hoạt động kịp thời và có hiệu quả.
Công tác quản lý nuôi dưỡng: Nhà trường đã ký kết hợp đồng với các đơn vị cung ứng thực phẩm sạch, đảm bảo có đầy đủ giấy tờ theo quy định, giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận hộ kinh doanh. Mô hình phòng chống suy dinh dưỡng trong nhà trường là xây dựng thực đơn đảm bảo đủ chất, đủ lượng, thay đổi thực đơn không trùng lặp, giúp trẻ ăn ngon miệng và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Nhà trường thực hiện xây dựng vườn rau sạch trong nhà trường. Trong năm học không sảy ra ngộ độc thực phẩm tại trường.
Xây dựng và thực hiện tốt môi trường sáng- xanh- sạch - đẹp, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
Chất lượng giáo dục tổ chức thực hiện đầy đủ chương trình thời gian biểu, có chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định. Các lớp thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt trong ngành.
100% cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nội quy, quy chế của trường Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng tổ chức các chuyên đề tại trường cho giáo viên, tham gia tập huấn chuyên đề do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, cải cách hành chính: thực hiện cập nhật đầy đủ các phần mềm quản lý trực tuyến theo đúng quy định và kịp thời. Ứng dụng phầm mềm misa, quản lý tài sản, phần mềm quản lý nuôi dưỡng, hóa đơn điện tử, … trong công tác quản lý tài chính, tài sản và công tác nuôi dưỡng.
- Chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thông tin 2 chiều với cấp trên đúng thời gian quy định.
- Việc đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: Kết quả như sau:
+Phó Hiệu trưởng :2đ/c xếp loại tốt -2đ/c
+ Tổng số giáo viên được đánh giá: 31 đ/c.
+ Xếp loại tốt: 9 đ/c.
+ Xếp loại khá: 20 đ/c.
- Việc đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định. Kết quả:
+ Tổng số trẻ được đánh giá: 403 trẻ.
Số trẻ đạt: 403/403 trẻ đạt tỷ lệ 100%.
9. Công tác xã hội hóa và tuyên truyền về giáo dục mầm non.
Công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của giáo dục mầm non và phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ được thực hiện. Tổ chức hội nghị họp phụ huynh học sinh, mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ Việt nam ngày 20/10, ngày 8/3 nhằm tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy con, phòng tránh các bệnh thường gặp ở trẻ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, tới các bậc cha mẹ học sinh, giúp các bậc phụ huynh nắm vững kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ là việc cần thiết phải đưa các cháu đến trường lớp.
Công tác xã hội hoá giáo dục đạt kết quả:
- Phụ huynh đã tặng quà cho các cháu ngày lễ hội, hội thi của trẻ.
- Phụ huynh khối 5 tuổi tặng nhà trường 1chiếc ghế đá.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Tóm tắt kết quả nổi bật so với cùng kỳ năm học trước.
          Tổng số trẻ ra lớp: 403 trẻ.
Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng mối quan hệ gắn bó với Ban chấp hành hội phụ huynh học sinh tạo tình cảm tin tưởng với nhà trường, hỗ trợ kinh phí vật chất giúp nội dung chăm sóc giáo dục trẻ, giám sát và góp ý bổ sung các ý kiến kịp thời cho giáo viên.
          Quản lý chặt chẽ đội ngũ giáo viên, nhân viên có sự đoàn kết nhất trí cao.
          Thực hiện tốt qui chế chuyên môn, qui chế dân chủ công khai trong nhà trường.
           Thực hiện nghiêm túc cộng tác kiểm tra nội bộ trường học. Ban thanh tra nhân dân có kế hoạch, thực hiện tôt chế độ kiểm tra.
          Ban giám hiệu phối kết hợp với công đoàn xây dựng tiêu chuẩn thi đua, đánh giá xếp loại thi đua công khai dân chủ, có khen thưởng cho những cá nhân có thành tích trong năm học.
          Nhà trường  luôn giữ vững phong trào Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia cấp độ I.
Nhà trường đạt Giải ba Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp cụm.
          Giáo viên tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi chuyên đề” cấp Huyện: 02 giáo viên được công nhận.
          Nhà trường đạt trường tiên tiến cấp Huyện về TDTT và được công nhận cơ quan văn hóa,
          2. Những khó khăn, hạn chế.
Kinh tế của phụ huynh còn khó khăn chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, mức thu nhập thấp nên việc đóng góp cho các cháu còn chậm. Thiếu giáo viên theo quy định.
Giáo viên trẻ, mới còn chưa có kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế về chuyên môn, giáo viên nghỉ thai sản nhiều. Năng lực chuyên môn của một số giáo viên về việc đổi mới phương pháp giảng dạy chưa chủ động, sáng tạo, lồng ghép, tích hợp hướng dẫn cho trẻ hoạt động đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non
Việc tổ chức bán trú ở nhà trường còn gặp một số khó khăn: Chưa có phòng ngủ riêng cho trẻ.
          Xây dựng môi trường học tập ở một số lớp: Các phương tiện đồ dùng, đồ chơi tự tạo cho trẻ hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ còn hạn chế tính bền, đẹp hiệu quả chưa cao.
Việc thực hiện chương trình GDMN cũng như đổi mới phương pháp dạy học ở một số giáo viên mới vào nghề, giáo viên học văn bằng hai, trình độ chuyên môn còn hạn chế, dẫn đến kết quả chưa cao.
Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế .
Hoạt động của tổ chuyên môn còn thiếu kinh nghiệm, nội dung sinh hoạt tổ còn sơ sài, chưa sâu.
* Các giải pháp thực hiện:
Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo kế hoạch.
          CB, GV, NV tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của ngành, của trường và địa phương nơi cư trú; không ngừng tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Phát huy sự phối kết hợp giữa nhà trường và các tổ chức trong nhà trường, nhà trường và phụ huynh học sinh, tinh thần đoàn kết nội bộ và sức mạnh của tập thể để nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về công tác tuyển sinh trực tuyến và kiến thức nuôi dạy trẻ.
          IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT VỚI CẤP TRÊN.
          Đề nghị UBND huyện Quốc Oai, Phòng Nội vụ huyện Quốc Oai tổ chức tuyển dụng chỉ tiêu viên chức giáo viên còn thiếu theo chỉ tiêu giao biên chế để nhà trường đủ đội ngũ giáo viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          Đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn cho CBGVNV để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBGVNV trong nhà trường, tổ chức các lớp thăm quan học tập tại các trường bạn để CBGVNV học hỏi kinh nghiệm từ những trường bạn để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao trong năm học.
Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 của Trường Mầm non Tân Phú. Rất mong được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đóng góp ý kiến xây dựng để nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học tiếp theo được hiệu quả hơn.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT; (để b/c)
- Ban giám hiệu;
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNGLưu Thị Yên
 

                                                                                                                                                                 


 
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHÚ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
                        
Số:      /BC-MNTP Tân Phú, ngày  20  tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn  số 01/GD&ĐT- GDMN ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019;
Căn cứ kết quả đã đạt được, Trường Mầm non Tân Phú báo cáo kết quả thực hiện nhiệm năm học 2018- 2019 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi:
 Nhà trường có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.
 Phong trào nhà trường đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.
 Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình ổn định tâm huyết trách nhiệm có năng lực trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100% và trên chuẩn đạt 56.3%. Có nhiều chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, nhân viên đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giáo viên yên tâm công tác và không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhận thức của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, phụ huynh luôn tin tưởng ủng hộ tích cực nhà trường góp phần đưa phong trào giáo dục Mầm non của địa phương ngày càng phát rriển.
Công tác quản lý chỉ đạo ngày càng có hiệu quả, có uy tín với phụ huynh.
2. Khó khăn:
Kinh tế của phụ huynh còn khó khăn chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, mức thu nhập thấp nên việc đóng góp cho các cháu còn chậm.
Giáo viên mới còn chưa có kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế về chuyên môn, giáo viên nghỉ thai sản nhiều.
Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên nhà trường xây dựng những mục tiêu phấn đấu xây dựng kế hoạch trong năm học 2018- 2019.

II.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
1. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
          Ngay từ đầu năm học nhà trường đã triển khai và phát động toàn trường hưởng ứng cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập, thảo luận các văn bản, tìm ra những điểm mạnh để phát  huy và đề ra biện pháp khắc phục đểm yếu.
Thc hin nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cc" thành các hot đng thường xuyên trong các cơ s GDMN; thi đua và phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc trường đảm việc nhà”.
100% cán bộ giáo viên tích cực  học tập sáng tạo. Nêu cao vai trò đạo đức nhà giáo và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đoàn kết, gương mẫu, nhiệt tình trong công việc được giao. Biết tận dụng phế liệu làm đồ dùng dạy học sáng  tạo  có hiệu quả như: cô giáo Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Ngoan, Lê Thị Lan, Đỗ Thị Ngọc Hà, Hoàng Thị Thủy, Hoàng Thị Xoa,  Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Huệ....
Nhà trường  tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập  nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong dạy và học;
100% cán bộ giáo viên ký cam kết với nhà trường thực hiện đánh giá chất lượng trẻ đúng thực chất, không vi phạm đạo đức nhà giáo.
Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách làm việc đẹp. Tăng cường tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Duy trì trường xếp loại tốt về xây dụng trường học thân thiện học sinh tích cực và xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, đối với trẻ và đối với phụ huynh.
Xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, không để xảy ra đơn thư trong nhà trường. Thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống các hiện tượng tiêu cực bè phái trong nhà trường.
Luôn đoàn kết gương mẫu, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
Xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong trường, ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong trường, trong lớp, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ.
Nhà trường đạt trường  tiên tiến TDTT cấp huyện và công nhận cơ quan văn hóa.
2. Quy mô nhóm, lớp, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp.
          Tổng số nhóm, lớp: 15 lớp. Tổng số trẻ đến trường: 403 trẻ.
          Trong đó:
+ Nhà trẻ: số nhóm 3 lớp, số cháu 50/115  đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm học và so với cháu trong độ tuổi xã hội đạt 43,4 %.
+Mẫu giáo: 12 lớp, số cháu 353/397 cháu, đạt  tỷ lệ 100% so với kế hoạch năm học và so với cháu trong độ tuổi xã hội đạt tỷ lệ 89 %.
Số lớp mẫu giáo 5 tuổi 4 lớp, là 125 cháu.đạt tỷ lệ 100%.
- 100% trẻ đến trường học 2 buổi/ngày.
Nhà trường đã được đầu tư cơ sở vật chất xây dựng Trường Mầm Non Tân Phú mới với diện tích 15.515 m2 và dự toán kinh phí xây dựng trường là 28 tỉ đồng.
3. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập của xã. Ra quyết định thành lập ban phổ cập của trường. Thành lập tổ điều tra đến từng gia đình ở xã cập nhật đầy đủ các thông tin hoàn thành đúng kế hoạch, tuyên truyền sâu, rộng cho phụ huynh, huy động số trẻ ở các độ tuổi ra lớp theo yêu cầu của ngành học.
Triển khai thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của địa phương theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Công tác điều tra, thực hiện hồ sơ phổ cập, triển khai cập nhật số liệu thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý: kịp thời, chính xác và đầy đủ.
Nhà trường đánh giá Đạt đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai  kiểm tra phê duyệt.
4. Chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục trẻ.
4.1 Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.
Nhà trường luôn quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tới từng cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ  trong công tác đảm bảo an toàn  tuyệt đối cho trẻ mọi lúc mọi nơi.
Nhà trường  đã xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN trong năm học nhà trường không xảy ra vụ tai nạn thương tích nào cho trẻ.
Hàng tuần, tháng thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại các nhóm lớp.
Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp tại các nhóm lớp hành lang, sân trường thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ các cây cối được cắt tỉa gọn gàng tạo cảnh quan môi trường  xanh sạch đẹp.
100% giáo viên đã lồng ghép các bài hát dân ca, trò chơi dân gian, tổ cức các hoạt động ngoại khóa cho trẻ như thăm quan di tích lịch sử của địa phương  vào các hoạt động học tập, vui chơi của trẻ nhằm mục đích giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
Xây dựng mối quan hệ  thân thiện giữa cô và trẻ, với phụ huynh như:  Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ của địa phương thu hút được sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể và phụ huynh.
Nhà trường đạt Giải Ba trong Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp Thành phố.
4.2.  Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe
* Công tác nuôi dưỡng:
Tổng số nhóm, lớp bán trú: 15 lớp, đạt tỷ lệ 100%.
Tổng số cháu bán trú: 403 cháu, đạt tỷ lệ 100% .
Trong đó:
+ Nhà trẻ:  Số nhóm: 3 lớp , số cháu bán trú tại trường: 50/50 cháu, đạt tỷ lệ: 100 % so với trẻ ra lớp.
+ Mẫu giáo: Số lớp: 12 lớp, số cháu bán trú tại trường: 353/353 cháu, đạt tỷ lệ: 100 % so với trẻ ra lớp.  
Số lớp 5 tuổi: 04 lớp, số trẻ 5 tuổi được ăn tại trường: 125 cháu đạt tỷ lệ: 100%.
Mức ăn của trẻ: 13.000đ/trẻ/ngày.  Tỷ lệ Kcalo đạt được: 600-700Kcalo.
Thực hiện nghiêm túc thực đơn được xây dựng theo mùa và phù hợp với các loại thực phẩm có sẵn ở địa phương. Năm học 2018-2019 không có tình trạng ngộ độc xảy ra trong nhà trường. Đảm bảo định lượng ăn, không vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.
*  Việc kiểm tra khám sức khoẻ và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng.
 100% trẻ được chăm sóc sức khoẻ ở mọi lúc, mọi nơi cả về thể chất và tinh thần. Nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã Tân Phú tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ 2 lần/năm vào tháng 11/2018 và tháng 4/2019.
100% trẻ được cân đo và theo dõi đánh giá trên biểu đồ và sổ sức khoẻ theo đúng hướng dẫn.
Tổng số trẻ: 403 cháu.
+ Nhà trẻ: Tổng số trẻ được cân đo: 50/50 cháu
Trẻ phát triển bình thường:  48/50 cháu = 96%
Trẻ suy DD thể nhẹ cân:       0 cháu  =  0%
Trẻ phát triển bình thường: 50/50 cháu = 100%
Trẻ suy DD thể thấp còi:       02/50 cháu  =  4%
+ Mẫu giáo: Tổng số trẻ được cân đo:  353/353 cháu
Trẻ phát triển bình thường:   348 cháu  = 98.5%
Trẻ suy DD thể nhẹ cân:         5 cháu  =  1,4%
Trẻ phát triển bình thường: 340 cháu = 96,3%
Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: 13 cháu = 3,6%
Trẻ béo phì:                                      0 cháu
Trẻ mắc các bệnh khác:
+Nhà trẻ:
Trẻ mắc bệnh răng hàm mặt:    4/50 cháu = 8%
Trẻ mắc bệnh tai mũi họng:     30/50 cháu = 60%
Các bệnh khác:                         0
+Mẫu giáo:
Trẻ mắc bệnh răng hàm mặt:  197/353 cháu = 55,8 %
Trẻ mắc bệnh tai mũi  họng:  131/353 cháu    = 37,1 %
Các bệnh khác:                       0 = 0%
* Các biện pháp làm tốt công tác nuôi dưỡng:
Thực hiện nghiêm túc thực đơn được xây dựng theo mùa và phù hợp với các loại thực phẩm có sẵn tại địa phương.
Năm học 2018- 2019 không có tình trạng ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
Đảm bảo định lượng ăn, không vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.
Hàng ngày ghi rõ tài chính công khai.
Ký giao nhận thực phẩm giữa người giao thực phẩm, người trực tiếp nấu, kế toán, giáo viên và đại diện ban giám hiệu thực hiện nghiêm túc.
Thực hiện ký cam kết hợp đồng thực phẩm sạch với người cung cấp thực phẩm. Chế biến thực phẩm đúng qui trình theo thực đơn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày nghiêm túc, đúng quy định.
Thực hiện xây dựng mô hình vườn rau sạch tại nhà trường, cung cấp một số thực phẩm cho trẻ: Su hào, cà rốt, cải bắp, rau dền, rau mùng tơi….
* Năm học 2018- 2019 không có trường hợp tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường.
*Nhà trường triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Phối hợp với trạm  Y tế xã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ em  thường xuyên định kỳ họp giao ban với trạm y tế để có kế hoạch cụ thể đối với công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, định kỳ tổng vệ sinh toàn trường, phun thuốc phòng chống muỗi và các dịch bệnh khác.
4.3 Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.
Số lớp thực hiện chương trình GDMN: 15 lớp
Số giáo viên thực hiện chương trình GDMN: 32 giáo viên.
Số trẻ được học chương trình GDMN: 403 trẻ
100% giáo viên nắm chắc nội dung, phương pháp của chương trình GDMN. Biết vận dụng các phương pháp linh hoạt, tích hợp các nội dung hài hòa, hợp lý tạo cho trẻ tham gia hoạt động tích cực và sáng tạo, phù hợp với từng chủ đề,  từng độ tuổi và tình hình thực tế của địa phương. Giúp trẻ lĩnh hội kiến thức nhẹ nhàng, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển các khả năng tâm sinh  lý tốt như  tư duy, tưởng tượng….  
Triển khai và thực hiện Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi, 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn theo từng chủ đề và từng lĩnh vực. 
Giáo viên tích cực nghiên cứu, học hỏi  và biết  sử dụng bộ chuẩn trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả, trẻ em 5 tuổi được theo dõi sát sao hơn, đánh giá đúng thực chất hơn trước.
Nhà trường đã tổ chức tập huấn, tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên giúp giáo viên nắm chắc  nội dung, phương pháp hình thức tổ chức tốt các hoạt động và sử dụng bộ chuẩn trẻ 5 tuổi.
Ngay từ đầu năm học nhà trường đã được cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động dạy và học của cô, của trẻ theo Thông tư 02/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT tổng số có 15/15 nhóm lớp có đủ đồ dùng theo quy định.
100% giáo viên thực hiện làm đồ dùng đồ chơi tự tạo tại các nhóm lớp.
* Việc xây dựng môi trường học tập trong và ngoài nhóm lớp:
Môi trường học tập là một phần không thể thiếu được trong hoạt động của trẻ nhằm giúp trẻ hoạt động và ôn luyện. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập như sau:
Bồi dưỡng cho giáo viên nắm vững những nguyên tắc khi xây dựng môi trường cụ thể:
- Môi trường phải đảm bảo an toàn về thể chất, tâm lý của trẻ, đảm bảo vệ sinh các thiết bị đồ dùng đồ chơi được bảo quản giữ gìn sạch sẽ tạo cảm giác an toàn và hấp dẫn cho trẻ.
- Hàng ngày giáo viên vệ sinh trong và ngoài lớp luôn sạch sẽ đảm bảo cho trẻ có môi trường học tập hoạt động góc cũng như hoạt động vui chơi ngoài trời tốt nhất.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; công tác phòng, ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trong chương trình giáo dục mẫu giáo 5 tuổi.
* Công tác chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện tốt nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục ATGT được dạy lồng ghép phù hợp trong các nội dung chăm sóc giáo dục trẻ trong Trường Mầm Non Tân phú.
- Chỉ đạo các lớp thực hiện chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường, lồng ghép trong các cuộc họp, chuyên môn, hội đồng nhà trường. Giáo viên chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ, đẹp để dạy trẻ làm quen với môi trường xung quanh và bảo vệ môi trường, biết tận dụng các phế liệu làm đồ dùng dạy học, biết lồng ghép linh hoạt để tiết dạy có hiệu quả cao. Rèn cho trẻ thói quen văn minh, có ý thức tham gia bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, không ngắt lá, bẻ cành ở mọi lúc, mọi nơi.
- 100% các lớp tổ chức giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động ngoại khóa và ngoài trời.
- Tổ chức lồng ghép các hoạt động giáo dục an toàn giao thông vào các nội dung hoạt động học trong ngày, hoạt động vui chơi. Tạo điều kiện cho trẻ hoạt động, tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức sơ đẳng giúp trẻ phát triển toàn diện. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông và bảo vệ môi trường vào chương trình tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường sử dụng năng lượng tiết kiệm hợp lý nguồn năng lượng.
- Bổ sung mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ đồ dùng dạy học của cô và trẻ theo thông tư 02 để đáp ứng yêu cầu của trẻ trong việc chăm sóc giáo dục.
Nhà trường đã thực hiện tốt các chuyên đề theo đúng kế hoạch đề ra. Nhà trường đã cử cán bộ giáo viên nhân viên đi tiếp thu những chuyên đề do Sở Giáo dục, Phòng giáo dục tổ chức và về triển khai đến 100% cán bộ giáo viên  nhân viên. Các chuyên đề trọng tâm trong năm như: phát triển ngôn ngữ ,PT vận động, LQVT, GD Âm nhạc, kỹ năng tự phục vụ. Cụ thể: đ/c tham gia các chuyên đề nhà trường tổ chức thực hiện, 100% các nhóm lớp được tham gia chuyên đề, 32 đ/c đi tiếp thu chuyên đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo mở, số chuyên đề nhà trường đã thực hiện được là 6 chuyên đề:
+ Chuyên đề: Phát triển ngôn ngữ
+ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
+ Khám phá khoa học ,LQVT, Tạo hình,GDAN....
- Cán bộ, giáo viên tích cực thăm quan, học tập xây dựng môi trường, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ và công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng, ở các trường bạn.
- Trang trí làm đồ dùng đồ chơi tạo môi trường cho trẻ trong lớp học.
- Tạo môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, an toàn lành mạnh, xây dựng các mối quan hệ ứng xử với mọi người xung quanh.
- Giáo viên làm đồ dùng dạy học sáng tạo cho các chuyên đề phát triển ngôn ngữ ở các độ tuổi tại các nhóm lớp.
- Nhà trường tham mưu mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị chăm sóc giáo dục .
- Nhà trường tổ chức chuyên đề phát triển phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non để 100% các nhóm lớp được tham gia chuyên đề (Chuyên đề LQVVH ,LQVCC,...) và tham dự Hội thi “ Giai điệu tuổi hồng ” cấp cụm.
* Thực hiện tốt  chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” :
- Thực hiện khảo sát thực trạng của nhà trường và xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
-  Tạo môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, an toàn lành mạnh, xây dựng các mối quan hệ ứng xử với mọi người xung quanh.
 - Giáo viên cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, trang trí các góc mở tạo môi trường cho trẻ hoạt động trong lớp học.
- Tổ chức các chuyên đề 100% các nhóm lớp được tham gia: "Xây dựng môi trường  giáo dục và tổ chức hoạt động tạo hình lấy trẻ làm trung tâm”, "Xây dựng môi trường hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm", các độ tuổi.
* Việc triển khai nhân rộng chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non”:
- Giáo viên tích cực thăm quan, học tập xây dựng môi trường, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ ở các trường bạn.
- Trang trí làm đồ dùng đồ chơi tạo môi trường cho trẻ trong lớp học.
- Tạo môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, an toàn lành mạnh, xây dựng các mối quan hệ ứng xử với mọi người xung quanh.
- Nhà trường tổ chức chuyên đề phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non để 100%  các nhóm lớp được tham gia chuyên đề (Chuyên đề Giao lưu các trò chơi vận động,...)  và tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp cụm.
4.4. Các hội thi đã triển khai thực hiện trong nhà trường.
Trong năm học nhà trường đã tham gia và tổ chức thành công một số các Hội thi của cô và của trẻ.
* Hội thi “Giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp trường:
- Thời gian tổ chức:  Tháng 11/2018.
- Hình thức tổ chức: Thi lý thuyết và thi thực hành.
- Số lượng giáo viên, nhân viên tham gia: giáo viên 24/32 đ/c, nhân viên 08/09 đ/c.
- Kết quả đạt được:
Đối với giáo viên: Tổng số có 24/32 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, đạt 75%. Cụ thể: 04 giáo viên đạt giải nhất, 04 giáo viên đạt giải nhì, 02 giáo viên đạt giải ba, 05 giáo viên đạt giải khuyến khích.
Đối với nhân viên: Tổng số 8/9 nhân viên đạt giải nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường. Cụ thể: 01 nhân viên được giải nhất, 01 nhân viên đạt giải nhì, 01 nhân viên đạt giải ba, 02 nhân viên đạt giải khuyến khích.
* Hội thi “Giáo viên dạy giỏi chuyên đề” cấp huyện.
- Thời gian tham dự: tháng 01/2019.
- Số lượng giáo viên tham gia: 6 giáo viên.
- Kết quả đạt được:
+ Giáo viên được nhận giấy khen đạt “Giáo viên dạy giỏi chuyên đề” cấp huyện năm học 2018-2019: 02 giáo viên.(đ/c Lê Thị Lan, đ/c Nguyễn Thị Huệ và đạt giải 3 trong hội thi GVG)
* Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp cụm.
- Thời gian tổ chức: Tháng 10/2018.
- Hình thức tổ chức: Tổ chức thi các phần thi hát và múa phụ họa.
- Số lượng trẻ  tham gia:  20 học sinh lớp 5 tuổi.
- Kết quả đạt được: 01 giải ba.
* Hội thi “Thể dục thể thao ngành giáo dục” cấp huyện
- Thời gian tham dự: Tháng 3/2019.
- Số lượng CBGVNV tham gia: 12 đồng chí
- Kết quả đạt được: Đạt giải khuyến khích.
* Đánh giá kết quả qua việc thực hiện các Hội thi.
Qua hội thi  “Giai điệu tuổi hồng” của trẻ giúp cho trẻ phát triển toàn diện về thẩm mỹ và tình cảm    quan hệ xã hội được nâng cao.
          Qua hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường, cấp Huyện, nhà trường đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng giáo viên, nhân viên. Các đồng chí giáo viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Qua đó nhà trường cũng tìm ra được những đồng chí giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi để bồi dưỡng tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp Huyện.
5. Công tác tự đánh giá chất lượng trường mầm non:
- Công tác tự đánh giá được triển khai và thực hiện tốt và đạt hiệu quả, nhà trường thành lập hội đồng tự đánh giá với đầy đủ các thành phần theo quy định, phân công cụ thể cho từng thành viên, theo chức năng, năng lực của mỗi người, các thông tin minh chứng thu thập cho từng tiêu chí một cách cụ thể và khoa học. Các quy trình hoạt động của nhà trường được bán sát kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, dưới sự chỉ đạo của chi bộ đảng để công tác tự đánh giá chất lượng đạt hiệu quả cao.
- Nhà trường có đầy đủ hồ sơ, sổ sách và lưu trữ đầy đủ theo quy định. Công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất đồ dùng trang thiết bị dạy học của cô và trẻ có đủ theo yêu cầu.
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, công tác tài chính được thực hiện theo đúng chế độ hiện hành, các tiêu chí phải căn cứ vào điều lệ trường mầm non.
- Tiếp tục duy trì kết quả trường “ Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ I,  giai đoạn  5 năm. Phấn đấu đạt cấp độ II.
- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo công tác tự đánh giá chất lượng mầm non theo quy định.
6. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
6.1.  Cơ sở vật chất:               
Tổng số phòng học: 15 phòng. Trong đó: kiên cố 15 phòng.
Khối hành chính quản trị: 06 phòng.
Khối phòng phục vụ học tập: 3
Bếp ăn: 01 phòng.
Phòng hội trường: 01
Phòng học thừa (thiếu) so với quy định: 0
6.2. Trang thiết bị dạy học:
Trang thiết bị dạy học được theo dõi trên sổ theo dõi của nhà trường và sổ theo dõi tại các nhóm lớp. CB, GV, NV chịu trách nhiệm và bảo quản các đồ dùng trang thiết bị được giao.
Trong năm học, nhà trường đã được nhận trang thiết bị đồ dùng dạy học cho các nhóm lớp theo chương trình trường đạt chuẩn Quốc gia.
Nhà trường thực hiện tốt và duy trì bảo dưỡng bồn hoa, cây cảnh, vườn rau, khu không gian sáng tạo, vui chơi với cát và nước, chợ quê.
7. Công tác phát triển đội ngũ.
- Tổng số CBGVNV: 49 đ/c gồm Biên chế 32 đ/c, Hợp đồng huyện 17 đ/c.
Trong tổng số:
+ Cán bộ quản lý: 03 đ/c. Biên chế: 03 đ/c.
+ Giáo viên: 32 đ/c. Biên chế 26 đ/c, Hợp đồng huyện: 06 đ/c.
+ Nhân viên nuôi dưỡng: 09 đ/c. Hợp đồng huyện trong chỉ tiêu biên chế: 09đ/c.
+ Nhân viên bảo vệ: 02 đ/c. Hợp đồng theo NĐ 68/NĐ-CP : 02 đ/c.
+ Nhân viên hành chính : 03 đ/c . Biên chế : 03 đ/c.
- Tỷ lệ giáo viên/nhóm lớp: 2. (Thiếu 06 giáo viên biên chế)
- Trình độ chuyên môn:
+ Đại học: CBQL 03/03 đ/c (đạt 100%); giáo viên 22/32 đ/c (đạt 68,7%); nhân viên 01/14 đ/c (đạt 7,1%).
+ Cao đẳng: Nhân viên 02/14 đ/c (đạt 14.3%).
+ Trung cấp: Giáo viên 10/32 đ/c (đạt 31,25%), nhân viên 09/14 đ/c (đạt 64.3%).
- Trình độ tin học:
+ CBQL:  03/03 đ/c đạt 100%.
+ Giáo viên: 29/32 đ/c đạt 90.6%.
+ Nhân viên: 3/14 đ/c đạt 21.4%
- Trình độ ngoại ngữ:
+ CBQL:  03/03 đ/c đạt 100%.
+ Giáo viên: 26/32 đ/c đạt 81.25%.
+ Nhân viên: 2/14 đ/c đạt 14.3%
- Trình độ trung cấp lý luận chính trị
+ CBQL:  03/03 đ/c đạt 100%.
+ Giáo viên: 2/32 đ/c đạt 6.3%.
- Trình độ quản lý giáo dục
+ CBQL:  03/03 đ/c đạt 100%.
+ Giáo viên: 01/32 đ/c đạt 3,1%.
* Về công tác bồi dưỡng đội ngũ và thực hiện chế độ chính sách:
- Nhà trường thường xuyên động viên cán bộ giáo viên nhân viên đi tham gia học các lớp chuyên đề, chuyên ngành và nâng cao trình độ.
Nhà trường đã thực hiện tốt các chuyên đề theo đúng kế hoạch đề ra. Nhà trường đã cử cán bộ giáo viên nhân viên đi tiếp thu những chuyên đề do Sở Giáo dục, Phòng giáo dục tổ chức và về triển khai đến 100% cán bộ giáo viên  nhân viên. Các chuyên đề trọng tâm trong năm như: Phát triển ngôn ngữ ,xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, phát triển vận động, LQVT, giáo dục âm nhạc, kỹ năng tự phục vụ,...
Thực hiện bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non: 25 đ/c, đạt 71.4%.
Thực hiện bồi dưỡng theo thường xuyên: 35 đ/c, đạt tỷ lệ 100%.
Kết quả: Nhà trường đảm bảo về mọi chính sách đối với đội ngũ CBGVNV theo đúng quy định của Nhà nước.
* Về Công tác Đảng và đoàn thể:   
  + Công tác Đảng:  Chi bộ có 20 đảng viên chiếm tỷ lệ 40.8%  và sinh hoạt chi bộ riêng 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Kết nạp được 01 đồng chí đảng viên.
Công đoàn nhà trường có 49 đ/c. Công đoàn hoạt động có nề nếp là động lực thúc đẩy phong trào thi đua của trường. Luôn chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên như ốm đau, rủi ro và các ngày lễ tết (20/10, 20/11, tết, ngày 8/3,...)
Đoàn thanh niên có 23 đ/c hoạt động tốt là mũi nhọn xung kích trong các hoạt động của nhà trường.   
Các tổ chức trong nhà trường đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của nhà trường  thường xuyên phối kết hợp với nhà trường làm tốt các nhiệm vụ đề ra, xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
* Những mặt còn tồn tại về đội ngũ:
 + Việc thực hiện chương trình GDMN cũng như đổi mới phương pháp dạy học ở một số giáo viên còn hạn chế đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ mới ra trường kinh nghiệm, kỹ năng chưa có nhiều.
+ Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy đôi khi chưa được thực hiện một cách thường xuyên.
+ Công tác bồi dưỡng đội ngũ còn gặp khó khăn trong việc hỗ trợ kinh phí.
+ Hoạt động của tổ chuyên môn còn chưa được thường xuyên đúng quy định.
+ Công tác quản lý, chỉ đạo: Đôi lúc còn nể nang trong công việc.
8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.
Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Các quyết định, hướng dẫn về thu và sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Thực hiện theo nhiệm vụ năm học hàng tháng nhà trường thực hiện nghiêm túc theo lịch kiểm tra nội bộ, kết quả như sau:
+ Kiểm tra toàn diện: 10 đ/c. Xếp loại tốt: 07 đ/c, khá: 03 đ/c, đạt yêu cầu: 0 đ/c.
+ Kiểm tra chuyên đề: 8 đ/c. Xếp loại tốt: 8 đ/c, khá: 0 đ/c, đạt yêu cầu: 0 đ/c.
+ Kiểm tra chuyên môn: 168 tiết. Xếp loại tốt: 48, khá: 118, đạt yêu cầu: 3.
Trong năm học, nhà trường không vi phạm quy định về thu chi, không có đơn thư khiếu nại.
Quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, cải tiến công tác thi đua lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục.
Triển khai cho 49/49 đ/c cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết dân chủ.
Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo tập thể cán bộ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt thường xuyên  sát với kế hoạch chỉ đạo chung của nhà trường.
Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng vê chuyên môn nghiệp vụ, phân công trách nhiệm từng nội dung công việc phụ trách của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thường xuyên theo dõi, đôn dốc kiểm tra đánh giá hoạt động kịp thời và có hiệu quả.
Công tác quản lý nuôi dưỡng: Nhà trường đã ký kết hợp đồng với các đơn vị cung ứng thực phẩm sạch, đảm bảo có đầy đủ giấy tờ theo quy định, giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận hộ kinh doanh. Mô hình phòng chống suy dinh dưỡng trong nhà trường là xây dựng thực đơn đảm bảo đủ chất, đủ lượng, thay đổi thực đơn không trùng lặp, giúp trẻ ăn ngon miệng và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Nhà trường thực hiện xây dựng vườn rau sạch trong nhà trường. Trong năm học không sảy ra ngộ độc thực phẩm tại trường.
Xây dựng và thực hiện tốt môi trường sáng- xanh- sạch - đẹp, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
Chất lượng giáo dục tổ chức thực hiện đầy đủ chương trình thời gian biểu, có chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định. Các lớp thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt trong ngành.
100% cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt nội quy, quy chế của trường Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng tổ chức các chuyên đề tại trường cho giáo viên, tham gia tập huấn chuyên đề do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, cải cách hành chính: thực hiện cập nhật đầy đủ các phần mềm quản lý trực tuyến theo đúng quy định và kịp thời. Ứng dụng phầm mềm misa, quản lý tài sản, phần mềm quản lý nuôi dưỡng, hóa đơn điện tử, … trong công tác quản lý tài chính, tài sản và công tác nuôi dưỡng.
- Chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thông tin 2 chiều với cấp trên đúng thời gian quy định.
- Việc đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: Kết quả như sau:
+Phó Hiệu trưởng :2đ/c xếp loại tốt -2đ/c
+ Tổng số giáo viên được đánh giá: 31 đ/c.
+ Xếp loại tốt: 9 đ/c.
+ Xếp loại khá: 20 đ/c.
- Việc đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định. Kết quả:
+ Tổng số trẻ được đánh giá: 403 trẻ.
Số trẻ đạt: 403/403 trẻ đạt tỷ lệ 100%.
9. Công tác xã hội hóa và tuyên truyền về giáo dục mầm non.
Công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của giáo dục mầm non và phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ được thực hiện. Tổ chức hội nghị họp phụ huynh học sinh, mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ Việt nam ngày 20/10, ngày 8/3 nhằm tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy con, phòng tránh các bệnh thường gặp ở trẻ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, tới các bậc cha mẹ học sinh, giúp các bậc phụ huynh nắm vững kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ là việc cần thiết phải đưa các cháu đến trường lớp.
Công tác xã hội hoá giáo dục đạt kết quả:
- Phụ huynh đã tặng quà cho các cháu ngày lễ hội, hội thi của trẻ.
- Phụ huynh khối 5 tuổi tặng nhà trường 1chiếc ghế đá.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Tóm tắt kết quả nổi bật so với cùng kỳ năm học trước.
          Tổng số trẻ ra lớp: 403 trẻ.
Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng mối quan hệ gắn bó với Ban chấp hành hội phụ huynh học sinh tạo tình cảm tin tưởng với nhà trường, hỗ trợ kinh phí vật chất giúp nội dung chăm sóc giáo dục trẻ, giám sát và góp ý bổ sung các ý kiến kịp thời cho giáo viên.
          Quản lý chặt chẽ đội ngũ giáo viên, nhân viên có sự đoàn kết nhất trí cao.
          Thực hiện tốt qui chế chuyên môn, qui chế dân chủ công khai trong nhà trường.
           Thực hiện nghiêm túc cộng tác kiểm tra nội bộ trường học. Ban thanh tra nhân dân có kế hoạch, thực hiện tôt chế độ kiểm tra.
          Ban giám hiệu phối kết hợp với công đoàn xây dựng tiêu chuẩn thi đua, đánh giá xếp loại thi đua công khai dân chủ, có khen thưởng cho những cá nhân có thành tích trong năm học.
          Nhà trường  luôn giữ vững phong trào Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia cấp độ I.
Nhà trường đạt Giải ba Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp cụm.
          Giáo viên tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi chuyên đề” cấp Huyện: 02 giáo viên được công nhận.
          Nhà trường đạt trường tiên tiến cấp Huyện về TDTT và được công nhận cơ quan văn hóa,
          2. Những khó khăn, hạn chế.
Kinh tế của phụ huynh còn khó khăn chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, mức thu nhập thấp nên việc đóng góp cho các cháu còn chậm. Thiếu giáo viên theo quy định.
Giáo viên trẻ, mới còn chưa có kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế về chuyên môn, giáo viên nghỉ thai sản nhiều. Năng lực chuyên môn của một số giáo viên về việc đổi mới phương pháp giảng dạy chưa chủ động, sáng tạo, lồng ghép, tích hợp hướng dẫn cho trẻ hoạt động đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non
Việc tổ chức bán trú ở nhà trường còn gặp một số khó khăn: Chưa có phòng ngủ riêng cho trẻ.
          Xây dựng môi trường học tập ở một số lớp: Các phương tiện đồ dùng, đồ chơi tự tạo cho trẻ hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ còn hạn chế tính bền, đẹp hiệu quả chưa cao.
Việc thực hiện chương trình GDMN cũng như đổi mới phương pháp dạy học ở một số giáo viên mới vào nghề, giáo viên học văn bằng hai, trình độ chuyên môn còn hạn chế, dẫn đến kết quả chưa cao.
Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế .
Hoạt động của tổ chuyên môn còn thiếu kinh nghiệm, nội dung sinh hoạt tổ còn sơ sài, chưa sâu.
* Các giải pháp thực hiện:
Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo kế hoạch.
          CB, GV, NV tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của ngành, của trường và địa phương nơi cư trú; không ngừng tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Phát huy sự phối kết hợp giữa nhà trường và các tổ chức trong nhà trường, nhà trường và phụ huynh học sinh, tinh thần đoàn kết nội bộ và sức mạnh của tập thể để nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về công tác tuyển sinh trực tuyến và kiến thức nuôi dạy trẻ.
          IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT VỚI CẤP TRÊN.
          Đề nghị UBND huyện Quốc Oai, Phòng Nội vụ huyện Quốc Oai tổ chức tuyển dụng chỉ tiêu viên chức giáo viên còn thiếu theo chỉ tiêu giao biên chế để nhà trường đủ đội ngũ giáo viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          Đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn cho CBGVNV để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBGVNV trong nhà trường, tổ chức các lớp thăm quan học tập tại các trường bạn để CBGVNV học hỏi kinh nghiệm từ những trường bạn để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao trong năm học.
Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 của Trường Mầm non Tân Phú. Rất mong được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đóng góp ý kiến xây dựng để nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học tiếp theo được hiệu quả hơn.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT; (để b/c)
- Ban giám hiệu;
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNGLưu Thị Yên
 

                                                                                                                                                                 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 56 | lượt tải:19

Thông tư

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 40 | lượt tải:19

Hướng dẫn

Sao lục số 790/SL-UBND Hướng dẫn quản lý. sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 75 | lượt tải:38

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi nâng hạng GVMN

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 96 | lượt tải:36

Công văn

Công văn số 8320/STC-TCHCSN về việc áp dụng tạm thời mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội. Nội dung cụ thể của văn bản và Thông tư số 7

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 75 | lượt tải:35

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 85 | lượt tải:32

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 18/05/2019

lượt xem: 47 | lượt tải:16

Nghị định

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 42 | lượt tải:18

Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá phân loại hàng năm đối với viên chức và người lao động của UBND huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 04/05/2019

lượt xem: 60 | lượt tải:24

Quyết định

Quyết định khen thưởng GV,NV giỏi Hội thi GVG,NVNDG cấp trường năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 21/11/2018

lượt xem: 150 | lượt tải:52
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây