kế hoạch tự bồi dưỡng 2018-2019

Thứ ba - 23/10/2018 21:43
kế hoạch tự bồi dưỡng 2018-2019
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG MN TÂN PHÚ
 
   

Số:       /KH-MNTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Tân Phú, ngày       tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-PGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Quốc Oai về Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Huyện Quốc Oai năm học 2018-2019.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
Trường Mầm non Tân Phú xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu.
1. Mục đích.
- Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên nhằm cập nhật, tăng cường kiến thức, năng lực sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và giảng dạy trong nhà trường.
- Nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
2. Yêu cầu.
- Nội dung tập huấn, bồi dưỡng cần thiết thực và phù hợp với tình hình chung của ngành và của đơn vị.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tham gia đầy đủ và có chất lượng.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Huyện, Phòng tổ chức theo đúng thành phần, tiếp thu tốt nội dung để phổ biến và tổ chức thực hiện tại nhà trường.
II. Nội dung, đối tượng.
 
STT Đối tượng Nội dung

1

Cán bộ quản lý (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng )

- Thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước.
- Quán triệt những điểm mới, chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đối với ngành giáo dục.
- Nghiên cứu, học tập các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ năm học 2018-2019.
- Bồi dưỡng công tác quản lý trong trường mầm non.
- Bồi dưỡng sửa đổi bổ sung Chương trình giáo dục mầm non  theo Thông tư 28.
- Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy.
- Bồi dưỡng kỹ năng quản trị trang thông tin điện tử của nhà trường.
- Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng CNTT vào công tác quản lý.
 

2

Giáo viên

- Bồi dưỡng kỹ năng quản trị trang thông tin điện tử của nhà trường.
- Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy.
- Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy.
- Bồi dưỡng cập nhật sổ sách theo mẫu mới.
- Bồi dưỡng sửa đổi bổ sung Chương trình giáo dục mầm non  theo Thông tư 28.
- Bồi dưỡng chuyên đề “Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ”.
- Bồi dưỡng giáo viên dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ.
- Tiếp tục xây dựng mô hình không gian sáng tạo.
- Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp, trình độ tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn yêu cầu của giáo viên mầm non.
 

3

Nhân viên

- Bồi dưỡng chuyên môn nuôi dưỡng: xây dựng thực đơn, cập nhật sổ sách,…
- Bồi dưỡng kỹ năng quản trị trang thông tin điện tử của nhà trường.
- Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng CNTT.
- Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy.
 

III. Thời gian thực hiện.
- Từ 01/8/2018 đến 30/5/2019.
IV. Tổ chức thực hiện.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019.
- Dự trù kinh phí và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ các lớp tập huấn.
- Lập danh sách cử cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp tập huấn đủ số lượng, đúng thành phần và đúng thời gian.
- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, áp dụng các nội dung tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019. Đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- CBGVNV;
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNGLưu Thị Yên

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Thông tư

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:7

Thông tư

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:9

Hướng dẫn

Sao lục số 790/SL-UBND Hướng dẫn quản lý. sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:28

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi nâng hạng GVMN

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 47 | lượt tải:29

Công văn

Công văn số 8320/STC-TCHCSN về việc áp dụng tạm thời mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội. Nội dung cụ thể của văn bản và Thông tư số 7

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:30

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 40 | lượt tải:23

Nghị định

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Thời gian đăng: 18/05/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:7

Nghị định

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà

Thời gian đăng: 23/05/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:6

Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá phân loại hàng năm đối với viên chức và người lao động của UBND huyện Quốc Oai

Thời gian đăng: 04/05/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:15

Quyết định

Quyết định khen thưởng GV,NV giỏi Hội thi GVG,NVNDG cấp trường năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 21/11/2018

lượt xem: 60 | lượt tải:35
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây